Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


zondag 9 oktober 2016

Strijd

Tsja dan ga je al jaren naar de gemeente en dan ontdek je dat binnen die gemeente een strijd is.
Een strijd om een plan, een visie.
Daarna word erop de strijd gestemd, zijn ze goed of fout, mogen ze weg of mogen ze blijven.
Een strijd dus, geen liefde
De strijd die eindigt als een bom.

Zo komt het ook voor in mijn eigen leven, ook ik kom vaak in een strijd.
Een strijd vanwege mijn starheid, maar ook vanwege wat ik denk dat goed of fout is; mijn gelijk dus.
In die strijd is er geen plaats voor de liefde.

Lees de volgende Bijbel teksten maar eens:

Genessis 2:9,16-17 (HTB)
In de hof plantte Hij prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatste Hij de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.
16-17 Maar Hij waarschuwde de mens: "Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.
Mattheus 24:13(HTB)
13 Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.
Johannes 15:10 (HTB)
10 Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde.

Kennis van Goed en kwaad, daar gaat het dan om in die strijd, beide partijen denken te weten wat goed en kwaad is; wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft; wie het goed of fout heeft, enz.

Waar is de liefde dan????

Liefde maakt dus plaats voor de strijd........
Als je strijd kiest of de strijd aan gaat, ga je strijden om de boom met kennis van goed en kwaad,
Je strijd dan niet om de liefde, want in liefde is er geen strijd.
Niet goed dus....... want als je strijd, bedenk je dan dat je de Duivel meer ruimte geeft dan Jezus.
Zoveel meer zodat je de liefde kwijt raakt, je raakt Jezus kwijt.

Gelukkig wil Jezus altijd weer graag terug keren, Gered worden, maar er is wel flink wat kapot gemaakt door je/die strijd. Bedenk dat goed.......

Bij strijd, denk dan altijd even terug aan die boom in het hof van Eden en aan Jezus, de weg de waarheid en het leven.

Johannes 14-6 (HTB)
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven", antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader.


Strijd voert je weg van Jezus

dinsdag 19 juli 2016

Olie

Het lijkt een gewoon plaatje; iemand die  m.b.v. een tang een moer probeert los te krijgen........
Maar als je goed kijkt zie je ook een spuitbus, en dat de buis en moer verroest zijn.
Wat doet die spuitbus dan daar?
Techneuten weten dat olie gebruikt kan worden om verroeste moeren makkelijker los is te kunnen krijgen.

Oke......... maar wat is er dan zo bijzonder aan??????

Het gaat om de spierkracht, tang en olie, door die combinatie is de moer los te krijgen.
Buiten het feit dat de tang niet het juiste gereedschap is voor deze klus, is dit de combinatie om deze verroeste moer los te kunnen krijgen. Het belangrijkste in deze combinatie is de olie

Het gaat het om die olie...............

Kijk met spierkracht en de tang had wellicht de moer ook wel los gekomen, deze persoon had dan meer spierkracht of een andere grotere tang/sleutel nodig, maar het gevaar was dan dat de bout zal breken.
Die olie kruipt tussen de moer en de bout in en weekt de roest los en vormt ook een glijmiddel. De olie maakt het dus veel makkelijker om de bout los te krijgen.

Zie olie nu als de liefde, de geest van Jezus..............
Elk probleem is dus die olie (olie staat hier dus voor Jezus) op te lossen, zelfs makkelijker op te lossen.
Want indien die schroef lange genoeg in de olie blijft liggen is deze zelfs zonder tang te verwijderen.

Olie.... olie komt veelvuldig voor in de Bijbel, zo werd Koning Saul 1 Samuël 10:1 (HTB)  en Koning David 1 Samuël 16:13 (HTB) m.b.v. olie gezalfd en werd Jezus met olie overgoten door een vrouw Markus 14:3 (HTB) en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen waar olie in de Bijbel werd gebruikt. Olie in de Bijbel (HTB)

Je leven wordt m.a.w. vele malen makkelijker m.b.v. olie oftewel Jezus, dat zegt deze bovenstaande foto tegen mij.
Deze foto zegt tegen mij, dat hoe vast ik ook zit, hoe moeilijk de situatie ook is, het is altijd op te lossen met de olie, met Jezus dus.
Zelfs als het makkelijk is wordt het met "olie" nog gemakkelijker. Jezus is dus oplossing en de smeermiddel voor je leven is. zoals olie de oplossing voor roest en een smeermiddel voor de moer is.

Jezus de oplossing en smeermiddel voor je leven!