Bijbel tekst


Lukas 9:23 (HTB)
23-24 Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Luke 9:23 (MSG)
23-24 Then he told them what they could expect for themselves: “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat—I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how.
Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.

Spreuken 3:5-6
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Psalm 19:15
15 Ik bid tot U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.


dinsdag 29 november 2016

Stage lopen of liever studeren?


Stage lopen of studeren?
Vreemde vraag misschien?
De Bijbel lees ik, bestudeer ik soms, maar leven zoals de Bijbel spreekt, of zoals Jezus deed? Nee dat weer niet.
Als je op school zit en een vak leert, moet je vaak stage lopen om het geleerde in de praktijk uit te oefenen.
Maar waarom doe ik dat niet met wat ik in de Bijbel lees of leer?

Vandaag was ik een filmpje aan het kijken: Les 4 – Kennis of gehoorzaamheid? van de "Laatste Reformatie".
Wat deze man "Torben Søndergaard" vertelde is o zo waar. Ik ervaar het zelf.
Wil je veranderen? Dan moet je ophouden met alleen maar studeren. Je moet gaan handelen wat de Bijbel je leert.
De Bijbel lezen is niet voldoende als je niet handelt naar de Bijbel, Gods woord.

Jaren lang zoek ik naar verandering in mijn leven.... kerk bezoeken, bijbel lezen, bloggen, therapeuten bezoeken, etc...
Niets helpt echt... waarom niet? omdat ik niet handel naar wat ik leer!

Ja als Elektronica Test Engineer weet ik wat ik moet doen, ik heb er voor geleerd, collega's hebben het voorgedaan, ik heb het geprobeerd en zelf me weg er in gevonden.
Zo was het ook toen ik nog voetbalde, ik trainde, trapte tegen een bal, deed wat de trainer vroeg,probeerde wat nieuws  etc.
Het lukte me allemaal......

Maar waarom veranderd mijn geloof en het lezen van de Bijbel, mijn leven niet?
Torben zegt het in het filmpje heel duidelijk: "Jezus zegt: Volg mij"


Markus 8:34-35(HTB)

34 Hij riep Zijn discipelen en de vele mensen die waren toegestroomd bij Zich en zei: "Wie bij Mij wil horen, moet zijn eigen wensen opzijzetten. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35 Wie voor zichzelf wil leven, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij en voor Gods plan, behoudt het.


Lukas 14:26-27(HTB)

26 "Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven.
27 Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt.


ik heb eigen leven dik gedrukt gezet, want daar zit het probleem, ik wil me eigen leven niet opgeven, omdat ik dat te leuk vind of altijd zo deed en niet weet hoe ik moet veranderen. mijn leven mijn comfort zone is, wellicht zijn er nog meer redenen.

Maar de Bijbel verteld iets anders:

Jezus zegt dat je je oude leven moet opgeven en een stagair (discipel/volgeling) worden door een nieuwe manier van leven. Het geleerde als een stagair van Jezus in de praktijk brengen.
Leven zoals de Bijbel tot je spreekt, niet zoals jezelf denkt of altijd deed. Pas dan ervaar je het echte leven. Volg Jezus overal in!!!

Makkelijk gezegd; ja, dat vind ik ook... Maar dit is de berg Angst , die mij of wellicht jou ook, tegen houd.
Maar toch verlangt Jezus dit van ons, Hij heeft het immers voor gedaan.
Hij heeft laten zien dat er geen berg is, en als er wel een berg is, deze voor je opzij zal schuiven, als je in Hem geloofd en Hem volgt.

Dus wat ga ik doen? En wat ga jij doen?
Blijf ik de Bijbel lezen en/of bestuderen of ...... Ga ik handelen naar de bijbel, zoals Jezus het voor deed?
Ga ik het doen door het te proberen en te daarvan te leren?

Wil ik een stagair, een discipel zijn en Jezus overal in volgen?
Wil en durf ik Jezus te vertrouwen in alles?

Dan is er maar 1 optie... Jezus onvoorwaardelijk en overal in volgen.
Wat er ook gebeurd, wat er ook mijn pad komt.
Als ik Jezus altijd ga blijven volgen, dan zal mijn leven veranderen in zoals God het voor mij bedoeld heeft.

vrijdag 11 november 2016

Courageous - Final scene
THE RESOLUTION

I do solemnly resolve before God to take full responsibility for myself, my wife, and my 
children.

•I WILL love them, protect them, serve them, and teach them the Word of God as the 
spiritual leader of my home.

•I WILL be faithfu l to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my 
life for her as Jesus Christ did for me.

•I WILL bless my children and teach them to love God with all of their hearts, all of 
th eir minds, and all of their strength.

•I WILL train them to honor authority and live responsibly.

•I WILL confront evil, pursue justice, and love mercy.

•I WILL pray for others and treat them with kindness, respect, and compassion.

•I WILL work diligently to provide for the needs of my family.

•I WILL forgive those who have wronged me and reconcile with those I have wronged.

•I WILL learn from my mistakes, repent of my sins, and walk with integrity as a 
man answerable to God.

•I WILL seek to honor God, be faithfu l to His church, obey His Word, and do His 
will.

•I WILL courageously work with the strength God provides to fu lfill this resolution for 
the rest of my life and for His glory.

As for me and my house, we will serve the Lord. – Joshua 24:15